Έρευνα

Κατάλογος Ερευνητικών Προγραμμάτων

Ερευνητικά Προγράμματα μελών ΕΠ ως Επιστημονικά Υπεύθυνα (2011-2017).

 • 2009–2011 (24 months), Project Leader V. Bampidis, “Milk production and quality of Greek buffalo (Bubalus bubalis)”. €4.000, Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2009–2011 (24 months), Project Leader I. Mitsopoulos, “Effect of management, in dairy cow farms, on milk production and quality in the region of Central Macedonia, Greece”. €4.000, Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2009–2011 (24 months), Project Leader T. Thomidis, “Effect of covering of cherry trees by using plastic sheets in the cracking and controling of pest and diseases”. €40.000, Tsesmelis Company and Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2009–2013, Project Leader O. Notta, πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙΘ». ΕΠΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ.
 • 2009–2013, Project Leader B. Tasios, έργο «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης». ΕΣΠΑ.
 • 2010–2011 (24 months), Project Leader S. Kiritsi, “Προσδιορισμός διαιτητικών αναγκών του εκτρεφόμενου μυτακιού (Diplodus puntazzo)”. €4.000, Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2010–2011, Project Leader A. Manganaris, “Study of flower biology and productivity of selected pomegranate clones. Identification of insects affecting pomegranate in various areas of Greece”. Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2010–2012 (30 months), Project Leader I. Teloglou, “Investigation of the reliability flow measurements by an ultrasonic-Doppler current meter device in irrigation channels and assessment of irrigation water use efficiency in surface irrigation networks”. €13.000, Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2010–2013, Project Leader Sm. Papadopoulou, “Record and classification of insects that damage pharmaceutical plants, stored products and other plants and hosts in different places in Greece. Investigation on their control methods”. Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2010–2013 (36 months), Project Leader A. Pavloudi, «Οικονομική διερεύνηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας ελιάς». Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2011–2014 (36 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA, funded by O.P. Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN ΙΙ), ROP Macedonia – Thrace, ROP Crete and Aegean Islands, ROP Thessaly – Mainland Greece – Epirus, ROP Attica, “Studies and improvement of pomogranate crop in Greece; fruit juice production of high value for human health”. €550.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens, Greece.
 • 2011–2014 (36 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA, funded by O.P. Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN ΙΙ), ROP Macedonia – Thrace, ROP Crete and Aegean Islands, ROP Thessaly – Mainland Greece – Epirus, ROP Attica, “Use of innovative methods in the biological production of wine”. €500, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens, Greece.
 • 2011–2014 (36 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA – funded by O.P. Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN ΙΙ), ROP Macedonia – Thrace, ROP Crete and Aegean Islands, ROP Thessaly – Mainland Greece – Epirus, ROP Attica, “Use of innovative methods in the wine production and protection of grapes”. €60.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens, Greece.
 • 2011–2015 (47 months), Project Leader V. Lagka, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Thales “The dynamics of transhumant breeding system of sheep in Greece. Influences on the biodiversity – ecosystem and its utility in the frame of climate changes”. €600.000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 2012 (6 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA, “Evaluation of copper ionized to control fire blight in pear trees”. €7.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens,
 • 2012 (12 months), Project Leader N. Koutinas, “Genetic certification and identification of Eucalyptus species by molecular techniques”. Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2012–2013 (24 months), Project Leader S. Koutsou, “An investigation of the multifunctional role of livestock breeding farms in minority areas of Northern Evros region, Greece”. €4.000, Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 20122014 (30 months), Project Leader V. Samathrakis, “Research and experimentation in particular hot and dry conditions of the Municipality of Emmanuel Pappas in order to select the appropriate genetic material”. Municipality of Emmanuel Pappas.
 • 2012–2014 (30 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA, funded by O.P. Competitiveness and Entrepreneurship (EPAN ΙΙ), ROP Macedonia – Thrace, ROP Crete and Aegean Islands, ROP Thessaly – Mainland Greece – Epirus, ROP Attica) “Use of predicting models to forecast pest and diseases of pome and stone trees”. €40.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens,
 • 2012–2014 (36 months), Project Leader V. Dhima, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Archimedes III “Evaluation of abiotic stress (drought and salinity) tolerance in old and very rare barley genotypes as a tool for development of problematic agricultural areas”. €75.000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 2012–2015 (36 months), Project Leader V. Bampidis, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Archimedes III “Productive traits and product quality of Greek buffalo (Bubalus bubalis) reared under traditional methods”. €100.000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 2012–2015 (36 months), Project Leader A. Manganaris, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Archimedes III “The effect of maturity stage and postharvest storage treatments on quality attributes and phytochemical profile of peach (Prunus persica) fruit: a physicochemical, biochemical and transcriptomic approach”. €75.000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 20122015, Project Leader O. Notta, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Archimedes III “Business strategies, structure and efficiency of manufacturing in food and beverage sector”. €000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 2012–2015 (36 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA – Operational Programme for Education and Life-Long Learning – Archimedes III “Use of innovative methods to manage Brown rot of pome and stone trees”. €000, European Union and Ministry of Education, Athens, Greece.
 • 2013 (6 months), Project Leader T. Thomidis, ESPA, “Use of the method ‘ONFIT’ to record latent infections in immature peaches”. €7.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens,
 • 2013–2017 (48 months), Project Leader T. Thomidis, “EM Action 2 Strand 1» «Education Force: Driving Mobility for EU-East Europe cooperation (EFFORT)”. €3.400.000, European Union – Erasmus Mundus 2009-2013 – Scholarships and Academic Cooperation».
 • 2013–current, Project Leader O. Notta, Επιστημονική υπεύθυνος του τμήματος για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ», ΕΠΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ.
 • 20/11/2013–31/12/2015 (25 months), Project Leader S. Aggelopoulos, European Territorial Cooperation Programme: Greece-Bulgaria 2007-13: “Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment”. INTERREG.
 • 2014–2015 (20 months), Project Leader T. Thomidis, “Exploitation of byproducts from the processing of peach, pomegranate, crocus and wood for the production of high added value products with applications in cosmetic industry”. €21.000, General Secretariat for Research and Technology, Ministry of Development, Athens,
 • 2015–2016 (24 months), Project Leader B. Skapetas, “Effect of milking mode (by milking machines or hands) and size of sheep farms on the microbiological quality of milk”. Research Committee of ATEI Thessaloniki, Greece.
 • 2015–2018 (4 years), Project Leader T. Thomidis, “Development of approaches to harmonization of a comprehensive internationalization strategies in higher education, research and innovation at EU and Partner Countries (HARMONY)”. €64.000, KA2 – Capacity Building, EACEA.

Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος