Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 με τρεις (3) κατευθύνσεις, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 82, ΦΕΚ 123 Α΄/3-6-2013: α) Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), β) Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) και γ) Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ), και προέκυψε από τη συγχώνευση των πρώην Τμημάτων: α) Φυτικής Παραγωγής, β) Ζωικής Παραγωγής και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων.

Δομή του ΠΠΣ

Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα.

Με βάση το ΠΠΣ, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται κοινά μαθήματα κορμού για όλους τους εισαχθέντες φοιτητές. Κατά το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος:

α) Αγροτική Οικονομία,

β) Ζωική Παραγωγής, και

γ) Φυτική Παραγωγή.

Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα γίνονται σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αγροδιατροφικού χώρου και επισκέψεις σε υποδειγματικές επιχειρήσεις. Κατά το 8ο εξάμηνο, οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους και εκπονούν την πτυχιακή διατριβή τους.

Στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων γίνονται, επιπλέον, ασκήσεις πράξης ως εφαρμογές της θεωρίας που δίνουν ώθηση στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την πραγματοποίησή τους. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, προβολές ταινιών και διαφανειών, επίδειξη υλικών και εργαλείων, κλπ. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση επαρκούς βασικής και ειδικής υποδομής, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που συμβάλουν στη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία τους, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, και μαθήματα ειδικότητας. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, όπως μαθηματικά, πληροφορική, γεωργία, ζωοτεχνία, οικονομία. Στα αντικείμενα ειδικής υποδομής περιλαμβάνονται μαθήματα που εστιάζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης. Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται εξειδικευμένα αντικείμενα απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος. Η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα ειδικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Μαθηματα κορμου

Εξάμηνο α'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
2
Πληροφορική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Γεωργική Χημεία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
4
Αρχές Οικονομικής
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
5
Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
6
Γενική Γεωργία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
 
Σύνολο
 
6
19
590
24
8
160
6
27
750
30
Εξάμηνο β'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αγροτική Οικονομία
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
2
Αγροτική Κοινωνιολογία
ΜΓΥ
Υ
3
120
4
0
0
0
3
120
 4
3
Γεωργική Στατιστική
ΜΓΥ
Υ
3
90
4
2
40
2
5
130
6
4
Μικροβιολογία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
5
Εδαφολογία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
6
Γεωργικά Μηχανήματα
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
 
Σύνολο
 
6
19
590
23
8
160
6
27
750
30
Εξάμηνο γ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Ανατομία – Μορφολογία Φυτών
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
2
Γονιμότητα – Θρέψη – Λιπάσματα
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Ανατομία – Φυσιολογία Ζώων
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
4
Φυσιολογία ΘρέψηςΑγροτικών Ζώων
ΜΓΥ
Υ
2
80
3
3
45
2
5
125
5
5
Γεωργική Πολιτική
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
6
Επιλογή α
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i (Φ.Π) Κτηνοτροφικά Φυτά
ΜΕΥΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
ii(Φ.Π)  Επιλογή & Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
iii( Ζ.Π) Γαλακτοκομία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
iv  (Ζ.Π)Ιχθυοτροφία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
v (A.O) Τιμές Γεωργικών Προϊόντων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
vi (A.O) Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
 
 
 
 
 
25
765
30
Εξάμηνο δ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ Μαθ
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Φυσιολογία Φυτών
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
2
Γενετική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Εγκαταστάσεις και Ζωοτεχνική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
4
Γεωργική Λογιστική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
5
Επιλογή β
 
 
vii (ΦΠ) Βιολογική Γεωργία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
viii (ΦΠ) Συστηματική Βοτανική
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
ix (ΖΠ) Μελισσοκομία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
x(ΖΠ) Ποιότητα & Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xi (ΑΟ) Εφαρμογές Πληροφορικής στον Αγροτικό Τομέα
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xii (ΑΟ) Γεωργία Ακριβείας
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Επιλογή γ
 
xiv (ΦΠ) Γεωργικός Πειραματισμός
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xv (ΦΠ) Ρύπανση – Βελτίωση – Εκμετάλλευση Εδαφών
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
 100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvi (ΖΠ) Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvii (ΖΠ) Παθολογία Αγροτικών Ζώων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvii (AO) Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Περιβαλλοντική Πολιτική
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
xviii (AO) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
 
 
 
 
 
 
25
780
30

Κατευθυνση φυτικης παραγωγης

Εξάμηνο ε'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργική Υδραυλική
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
2
Σιτηρά-Ψυχανθή
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
3
Γενική Φυτοπαθολογία
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
4
Γενική Εντομολογία
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
5
Αμπελουργία
ΜE
Y
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
6
Γενική Δενδροκομία
MΕY
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
13
610
21
12
250
9
25
860
30
Εξάμηνο στ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
ΜΕΥ
Υ
3
100
3,5
2
40
1,5
5
140
5
2
Ειδική Εντομολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
3
Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
4
Ειδική Φυτοπαθολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
Ζιζανιολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
6
Λαχανοκομία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
 
Σύνολο
 
 
13
625
21
12
265
9
25
890
30
Εξάμηνο ζ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργικά Φάρμακα
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Βελτίωση Φυτών -Σποροπαραγωγή
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Βιομηχανικά-Ενεργειακά & Αρωματικά Φυτά
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
4α. Ελαιοκομία-Εσπεριδοειδή
ΜΕΥ
ΕΥ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4β. Γεωργοοικονομικές Μελέτες
5
5α. Ανθοκομία – Αρχιτεκτονική Τοπίου
ΜΕΥ
ΕΥ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5β. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία &
Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων
 
Σύνολο
 
 
15
600
20
10
300
10
20
900
30

Κατευθυνση αγροτικης οικονομιας

Εξάμηνο ε'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς
ΜE
Y
4
150
5
0
0
0
4
150
5
2
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
ΜE
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
3
Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
4
Κοστολόγηση Γεωργικών προϊόντων
ΜE
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
Οικονομική της Αγροτικής Ανάπτυξης
ΜE
Y
4
150
5
0
0
0
4
150
5
6
Οικονομικά Μαθηματικά
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 
Σύνολο
 
 
20
785
27
4
85
3
24
870
30
Εξάμηνο στ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργική Οικoνομική
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
2
Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
3
Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη γεωργία
     ΜΕ
Y
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
4
4α. Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
4β. Ειδική Φυτοπαθολογία
ΜΕΥ
ΕY
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
5α.Διάχυση καινοτομιών στη Γεωργία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
5β. Ειδική Εντομολογία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
6
6α Διαχείριση Ποιότητας στη γεωργία.
ΜΕΥ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
6β. Ζιζανιολογία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
 
 Σύνολο (για επιλογές 4α, 5α, 6α
 
 
19
725
25,5
6
125
4,5
25
850
30
 
Σύνολο (για επιλογές 4 β, 5β, 6β)
 
 
17
700
24
8
180
6
25
880
30
Εξάμηνο ζ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργοοικονομικές Μελέτες
ΜE
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Μεθοδολογία Έρευνας
ΜΕΥ
Y
2
120
4
2
60
2
4
180
6
3
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΜE
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
Γεωργικά Φάρμακα
MEY
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5
Γεωργική Εκτιμητική
MEY
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
 
Σύνολο
 
 
14
600
20
10
300
10
24
900
30

Κατευθυνση ζωικης παραγωγης

Εξάμηνο ε'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
ΜΕΥ
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
3
45
1,5
5
150
5
2
Βιολογική Κτηνοτροφία
ΜΕΥ
Υ
3
130
5
0
0
0
3
130
5
3
Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία
ΜΕΥ
Υ
3
130
5
0
0
0
3
130
5
4
Πειραματικός Σχεδιασμός στη Ζωική Παραγωγή
ΜΕΥ
Υ
3
100
3,5
2
40
1,5
5
140
5
5
Τεχνολογία Κρέατος
ΜΕΥ
Υ
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
6
Μάθημα Επιλογής*
 
 
1) Γαλακτοκομία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
2) Ιχθυοτροφία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
16
 
24
9
 
6
25
840
30
*Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων της ΖΠ 3ου εξαμήνου:
Εξάμηνο στ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αιγοπροβατοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Βοοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Παρασιτολογία Αγροτικών Ζώων
ΜΕΥ
Υ
3
75
2,5
2
45
1,5
5
120
4
4
Μάθημα Επιλογής**
 
 
1) Μελισσοκομία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
2) Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
5
Μάθημα Επιλογής***
 
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
1) Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων
2) Παθολογία Αγροτικών Ζώων
6
Μάθημα Επιλογής****
ΜΕΥ
ΕΥ
2
120
4
0
0
0
2
120
4
 
Σύνολο
6
15
635
21,5
10
245
8,5
25
880
30
** Επιλογή από κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων της ΖΠ 4ου εξαμήνου
*** Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων ΖΠ 4ου εξαμήνου
**** Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων
 
(Εξάμ. ΣΤ ΄)
1Βιοτεχνολογία Ζώων – Βιοηθική
 
2) Εκτροφή Ιπποειδών και Ζώων Συντροφιάς
 
3) Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων
 
4) Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης
 
5) Παρασιτικά Νοσήματα Ζώων
 
6) Σύνταξη Ζωοτεχνικών – Περιβαλλοντικών Μελετών
Εξάμηνο ζ'
Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Πτηνοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Χοιροτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5
Λοιμώδη Νοσήματα και Υγιεινή Ζώων
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
 
Σύνολο
 
5
15
600
20
10
300
10
25
900
30

Συμβολισμοί:

Υ = Υποχρεωτικό
ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό
ΜΓΥ= Μάθημα Γενικής Υποδομής (Γενικού Υπόβαθρου)
ΜΕΥ= Μάθημα Ειδικής Υποδομής (Ειδικού Υπόβαθρου)
ΜΕΚ= Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΕ= Μάθημα Ειδικότητας (Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων)
Ω/Ε = Ώρες Εβδομαδιαίως
ΦΕ = Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
ΠΜ = Πιστωτικές Μονάδες Εξαμήνου
ΑΟ = Αγροτική Οικονομία
ΖΠ = Ζωική Παραγωγή
ΦΠ = Φυτική Παραγωγή

Πτυχιακή Διατριβή

Η ανάθεση της πτυχιακής διατριβής γίνεται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, έπειτα από εισήγηση των διδασκόντων προς τη ΓΣ του Τομέα και έγκριση από τη ΓΣ του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές συναντούν τον/την αρμόδιο/α διδάσκοντα και αναλαμβάνουν το θέμα το οποίο δηλώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που συνυπογράφει το αρμόδιο μέλος ΕΠ και ο Διευθυντής Τομέα. Η εκπόνηση γίνεται σύμφωνα με το σχετικό Οδηγό/Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Διατριβών που συντάχθηκε από μέλη ΕΠ του Τμήματος και εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος. Ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής:

Α. Το περιεχόμενο της διατριβής:

 • Την πρωτοτυπία του θέματος.
 • Τη χρήση της βιβλιογραφίας.
 • Τη χρήση επιστημονικής μεθοδολογίας.
 • Την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων και θέσεων.

Β. Τη μορφή της διατριβής:

 • Την τήρηση των κανόνων συγγραφής.
 • Την ορθογραφία και το συντακτικό του κειμένου.
 • Τη ροή και καθαρότητα του κειμένου.
 • Τη λογική ροή των θεμάτων που πραγματεύεται.

Γ. Την παρουσίαση/υποστήριξη της διατριβής:

 • Τη χρήση των εποπτικών μέσων.
 • Την τήρηση του χρόνου παρουσίασης (20 λεπτά συνολικά).
 • Τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης.
 • Την πειστικότητα της παρουσίασης της διατριβής.

Η εξέταση γίνεται μόνο αφού ο επιβλέπων κρίνει ότι η πτυχιακή διατριβή πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις επάρκειας, τις οποίες μάλιστα διδάσκεται ο φοιτητής σε σχετικό μάθημα, ενώ ειδικά για την εξεύρεση βιβλιογραφικών πηγών γίνεται κατάλληλη ενημέρωση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ο φοιτητής υποβάλλει τη διατριβή του σε τρία αντίτυπα (για τα μέλη της επιτροπής εξέτασης και ένα – ηλεκτρονικό – για το αρχείο της βιβλιοθήκης). Με εισήγηση του Επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση του Προέδρου του Τμήματος ορίζεται τριμελής επιτροπή εξέτασης που απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο μέλη ΕΠ. Η εξέταση γίνεται με δημόσια παρουσίαση εκ μέρους του φοιτητή ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό, ενώ ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των τριών βαθμών που θέτουν τα τρία μέλη ΕΠ. Οι διατριβές που λαμβάνουν βαθμό άνω του 9 αναρτώνται σε ειδικό ιστότοπο της βιβλιοθήκης.