Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(στην Ελληνική)

 

MBA-Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

(Εξ αποστάσεως-on line)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ’ αποστάσεως – on line). Το πρόγραμμα, με διάρκεια 16 μηνών και είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, με φιλικό προς τους φοιτούντες τρόπο και μαθησιοκεντρικό προσανατολισμό. Απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη για μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν επειδή εμποδίζονται από οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις ή τη μεγάλη απόσταση από άλλα ΑΕΙ.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της Ιδρυματικής συνεργασίας του με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υλοποιεί δύο κύκλους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων – εξ αποστάσεως – με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

  • Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Τμήμα)
  • Μaster στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωργίας και Τροφίμων”).

Σε ορισμένο αριθμό φοιτητών, προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών (με έκπτωση επί των διδάκτρων).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στους συνδέσμους:

http://www.farm.teithe.gr/ και http://www.usdl.gr/.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη φοίτησή τους από τον «πόλο» της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να στείλουν την Αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση MBAadae@teithe.gr ή στο Γραφείο Διεκπεραιώσεως Αιτήσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας Email: info@usdl.gr.

* Πληροφορίες δίνονται επίσης και στα τηλέφωνα: 231 0013320 & 231 0013340, καθώς στο 801-700-7177 http://www.usdl.gr/.