Γενικές Ανακοινώσεις

05 Mar ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Τι είναι η πράσινη μεταποίηση; Ευκαιρίες | Προκλήσεις | Οφέλη στη ζωή των πολιτών Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2018 (9:00π.μ.) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) agenda_GREENOMED_7-3-2018_gr...

Read More

28 Feb ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑ/ΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κ. ΚΟΥΣΕΝΙΔΗ

Τα μαθήματα για τις εργαστηριακές ομάδες  της Δευτέρας και της Τρίτης  θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 203 για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Δηλαδή 5&6/3/2018, 12&13/3/2018 και 19&20/3/2018 τις αντίστοιχες ώρες. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής : Κλιμακόμετρο (με κλίμακες 1:50 και 1:100) ...

Read More

28 Feb ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η θεωρία του μαθήματος Γεωργία Ακριβείας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 305. Το εργαστηρίο του μαθήματος στην αίθουσα Η/Υ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Διάδρομος Γραμματεία ΣΤΕΦ, 1ος όροφος)...

Read More

28 Feb ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ

Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Ε. Ναβροζίδη   Λόγω απουσίας του κου Ναβροζίδη, την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα του  κατά το διάστημα αυτό και θα αναπληρωθούν ως εξής: - 13/3/2018 4.00-6.00 και 14/3/2018 4.00-6.00 και 6.00-8.00...

Read More

28 Feb ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΜΠΑΜΠΙΔΗ

Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Β. Μπαμπίδη   Λόγω απουσίας του κου Μπαμπίδη στο εξωτερικό, τα προγραμματισμένα μαθήματα της Τρίτης 6/3/2018 και της Τετάρτης 7/3/2018 δε θα γίνουν κατά το διάστημα αυτό και θα αναπληρωθούν ως εξής: - Βοοτροφία (Θ) την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στις 15.00-18.00. - Παθολογία Αγροτικών Ζώων...

Read More

27 Feb ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”

Όσοι φοιτητές του 6ου εξαμήνου της κατεύθυνσης Ζ.Π., δήλωσαν το μάθημα Εκτροφή Ιπποειδών και Ζώων Συντροφιάς στην ομάδα μόνο για εξετάσεις θα πρέπει να το διορθώσουν και να επιλέξουν ένα εκ των τριών άλλων μαθημάτων επιλογής (Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης, Σύνταξη Ζωοτεχνικών- Περιβαλλοντικών  Μελετών, Παρασιτικά Νοσήματα...

Read More

27 Feb ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΖΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Στο έγγραφο υπ΄ αριθμ. 26146/Ζ1/14-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται προκηρύξεις υποτροφιών για : α) θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2018 και β) μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Οι παραπάνω υποτροφίες χορηγούνται από κυνερβήσεις χωρών της αλλοδαπής και...

Read More