Γενικές Ανακοινώσεις

27 Mar ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ Θ

Η θεωρία του μαθήματος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/3/2018 λόγω διεξαγωγής ημερίδας από το Σύλλογο φοιτητών του Τμήματος...

Read More

26 Mar 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Τόπος/Χρόνος: Λάρισα, 12-14 Οκτωβρίου 2018 (Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας). Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε., Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΤΕΦΑΑ), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ) και ο Σύλλογος...

Read More

19 Mar ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Θ+Ε

Η θεωρία του μαθήματος Γεωργική Λογιστική δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/3/2018. Το εργαστήριο του μαθήματος Γεωργική Λογιστική δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/3/2018 Η αναπλήρωσή τους θα γίνει σε συννενόηση μετην καθηγήτρια...

Read More