4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

26 Mar 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Τόπος/Χρόνος: Λάρισα, 12-14 Οκτωβρίου 2018 (Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας).

Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε., Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΤΕΦΑΑ), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ) και ο Σύλλογος καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ και με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων.

Που απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και φοιτητές.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://synedrio.eepek.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υποβολή των εργασιών σας και άλλες επισημάνσεις μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://synedrio.eepek.gr.