3η Ανανοίνωση 7ου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής