ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑΣ

17 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 

ΚΑΙ ΩΡΑ :    11.00 – 12.00

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ : https://zoom.us/j/94629839177 (ZOOM)

 

 

ΚΥΡΙΤΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ