ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ