ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21 Sep ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση :info@agro.ihu.gr  την συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή  και  τον αρμόδιο καθηγητή.

Η ημερομηνία υποβολής των πτυχιακών εργασιών θα είναι από : Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

(Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα : 2310013121 και 2310013862

503_ΠΤΥΧΙΑΚΗ_παρουσίαση_αξιολόγηση