ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

07 Mar ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΟΙ τροποποιητικές δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την ΠΕΜΠΤΗ  8/03/2018  έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 11/03/2018.

  • Όσοι φοιτητές δήλωσαν το εργαστήριο του μαθήματος Εγκαταστάσεις και Ζωοτεχνική Διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ομάδα της Παρασκευής θα πρέπει να δηλώσουν άλλη ομάδα.
  • Όσοιν φοιτητές δήλωσαν το εργαστήριο Γεωργικής Λογιστικής την Τετάρτη 8.00-10.00 θα πρέπει να δηλώσουν άλλη ομάδα.
  • Όσοι φοιτητές δήλωσαν το εργαστήριο της Μελισσοκομίας του 6ου εξαμήνου στις δύο ομάδες της Δευτέρας θα πρέπει να δηλώσουν άλλες ομάδες.
  • Όσοι φοιτητές δήλωσαν το εργαστήριο της Διαχείρισης & Βελτίωσης Βοσκοτόπων του 6ου εξαμήνου την ομάδα της Τρίτης 11.00-13-00 θα πρέπει να δηλώσουν άλλη ομάδα.
  • Όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο Μικροβιολογίας μόνο για εξέταση και δεν το έχουν παρακολουθήσει,να γραφούν σε ομάδα για παρακολούθηση.