ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

24 Jun ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17, συνήγορο του φοιτητή τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, κ. Αποστόλου Θωμά.