ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

30 Nov ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 5255/28-11-2020 ΑΝΑΣΤΈΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/2020