ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

05 Mar ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Τι είναι η πράσινη μεταποίηση; Ευκαιρίες | Προκλήσεις | Οφέλη στη ζωή των πολιτών

Θεσσαλονίκη, 07 Μαρτίου 2018 (9:00π.μ.)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)

agenda_GREENOMED_7-3-2018_gr