ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

11 Jan ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα πρέπει:

 

  1.  Να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης.
  2. Να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης.
  3. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς username, password εξ αποστάσεως εξέταση
  4. Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους.
  5. Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα  και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα  την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Ο φοιτητής που δεν  έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις.
  6. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
  7. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο) που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης ώστε μην θεωρηθεί ηθελημένη αποχώρηση από την εξέταση και να τους επιτραπεί η επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής.  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής σύνδεσης η εξέταση του φοιτητή θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη εξεταστική.