ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017, ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

08 Sep ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017, ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

FEK STEGASTIKO

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σύμφωνα με την Απόφαση 140832/Ζ1 (ΦΕΚ 2993/τ.Β/31-8-17)  καθορίζεται η διαδικασια χορήγησης στεγαστικου επιδόματος στους φοιτητές.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής . Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο φοιτητής εφόσον :

Α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

Β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

Γ) είναι πάνω από 25 ετών

Δ) Είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος

Όροι και πρϋποθέσεις

  1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός.
  2. Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε άλλη πόλη της κύριας κατοικίας του στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.
  3. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ.
  4. Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
  5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών του Τμήματος.

Διαδικασία χορήγησης

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 εώς 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαικού έτους. Προϋπόθεση για τηνν υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος ΑΦΜ.

Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής χρησιμοποιώντας  τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει ο φοιτητής ή ο δικαιούχος  να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.