ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

18 Oct ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Για να κατατεθεί ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης στεγαστικού επιδόματος από Κύπριους θα πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ. Για να αποκτήσουν ΑΜΚΑ θα πρέπειπρώτα να εκδόσουν Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη από το Τμήμα Αλλοδαπών, Δωδεκανήσου 4 Θεσσαλονίκη, προσκομίζοντας:

1.Ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας,

2. Αντίγραφο ταυτότητας,

3. Αντίγραφο βίζας,

4. Δυο (2) φωτογραφίες

5. Αντίγραφο ηλεκτρονικού συμβολαίου ενοικιαζόμενης οικίας φοιτητή,

6. Βεβαίωση σπουδών.

Αφού εκδόσουν την Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη πηγαίνουν σε κάποιο ΚΕΠ από όπου τους εκδίδεται ο ΑΜΚΑ.