Πρόσκληση για συμμετοχή νέων σε δωρεάν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης

01 Feb Πρόσκληση για συμμετοχή νέων σε δωρεάν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων σε δωρεάν σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης

Δείτε την Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στα σεμινάρια βραχείας  εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Τριπτόλεμος» 2017 -2018.