Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

22 Aug Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ότι η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στο e-mail της γραμματείας και όχι μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωαν της γραμματείας.