Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Συμπληρωματική Προκήρυξη

30 Aug Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Συμπληρωματική Προκήρυξη

To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, λόγω αυξημένης ζήτησης υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» και βάσει σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνει:

Συμπληρωματική προκήρυξη εισαγωγής πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση, για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-18. Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2017. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pms.texngeop@agr.teithe.gr ή εναλλακτικά στη διεύθυνση stamagg40@gmail.com, σε μορφή PDF.