Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προέκυψε βάσει του Σχεδίου Αθηνά το 2013 από τη συγχώνευση των Τμημάτων:
  • Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
  • Ζωϊκής Παραγωγής και,
  • Φυτικής Παραγωγής. 
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διαχωρίζεται στις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:
  • Αγροτικής Οικονομίας
  • Φυτικής Παραγωγής
  • Ζωϊκής Παραγωγής

Προγραμμα σπουδων

Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών εκπονούνται κοινά μαθήματα κορμού για όλους τους εισακτέους φοιτητές.

Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα γίνονται σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αγροδιατροφικού χώρου και επισκέψεις σε υποδειγματικές επιχειρήσεις. Κατά το όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.

Στα πλαίσια του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων, γίνονται και ασκήσεις πράξης ως εφαρμογές της θεωρίας που δίνουν ώθηση στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την πραγματοποίησή τους. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, προβολές ταινιών και διαφανειών, επίδειξη υλικών και εργαλείων, κ.λπ. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση επαρκούς βασικής και ειδικής υποδομής, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που συμβάλουν στη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία τους, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, και μαθήματα ειδικότητας. Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, όπως οικονομία, μαθηματικά, πληροφορική. Στα αντικείμενα ειδικής υποδομής περιλαμβάνονται μαθήματα που εστιάζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης. Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται εξειδικευμένα αντικείμενα απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος. Η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα ειδικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Μαθηματα κορμου

Εξαμηνο α’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
2
Πληροφορική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Γεωργική Χημεία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
4
Αρχές Οικονομικής
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
5
Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
6
Γενική Γεωργία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
 
Σύνολο
 
6
19
590
24
8
160
6
27
750
30

Μαθηματα κορμου

Εξαμηνο β’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αγροτική Οικονομία
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
2
Αγροτική Κοινωνιολογία
ΜΓΥ
Υ
3
120
4
0
0
0
3
120
 4
3
Γεωργική Στατιστική
ΜΓΥ
Υ
3
90
4
2
40
2
5
130
6
4
Μικροβιολογία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
5
Εδαφολογία
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
6
Γεωργικά Μηχανήματα
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
 
Σύνολο
 
6
19
590
23
8
160
6
27
750
30

Μαθηματα κορμου

Εξαμηνο γ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Ανατομία – Μορφολογία Φυτών
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
2
Γονιμότητα – Θρέψη – Λιπάσματα
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Ανατομία – Φυσιολογία Ζώων
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
4
Φυσιολογία ΘρέψηςΑγροτικών Ζώων
ΜΓΥ
Υ
2
80
3
3
45
2
5
125
5
5
Γεωργική Πολιτική
ΜΓΥ
Υ
4
125
5
0
0
0
4
125
5
6
Επιλογή α
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i (Φ.Π) Κτηνοτροφικά Φυτά
ΜΕΥΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
ii(Φ.Π)  Επιλογή & Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
iii( Ζ.Π) Γαλακτοκομία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
iv  (Ζ.Π)Ιχθυοτροφία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
v (A.O) Τιμές Γεωργικών Προϊόντων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
vi (A.O) Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
 
 
 
 
 
25
765
30

Μαθηματα κορμου

Εξαμηνο δ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ Μαθ
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Φυσιολογία Φυτών
ΜΓΥ
Υ
3
85
3,5
2
40
1,5
5
125
5
2
Γενετική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
3
Εγκαταστάσεις και Ζωοτεχνική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
4
Γεωργική Λογιστική
ΜΓΥ
Υ
2
85
3,5
2
40
1,5
4
125
5
5
Επιλογή β
 
 
vii (ΦΠ) Βιολογική Γεωργία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
viii (ΦΠ) Συστηματική Βοτανική
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
ix (ΖΠ) Μελισσοκομία
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
x(ΖΠ) Ποιότητα & Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xi (ΑΟ) Εφαρμογές Πληροφορικής στον Αγροτικό Τομέα
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xii (ΑΟ) Γεωργία Ακριβείας
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Επιλογή γ
 
xiv (ΦΠ) Γεωργικός Πειραματισμός
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xv (ΦΠ) Ρύπανση – Βελτίωση – Εκμετάλλευση Εδαφών
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
 100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvi (ΖΠ) Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvii (ΖΠ) Παθολογία Αγροτικών Ζώων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
xvii (AO) Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Περιβαλλοντική Πολιτική
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
xviii (AO) Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΜΕΥ-ΜΕΚ
EY
4
140
5
0
0
0
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
 
 
 
 
 
 
25
780
30

Κατευθυνση φυτικης παραγωγης

Εξαμηνο ε’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργική Υδραυλική
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
2
Σιτηρά-Ψυχανθή
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
3
Γενική Φυτοπαθολογία
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
4
Γενική Εντομολογία
ΜΕΥ
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
5
Αμπελουργία
ΜE
Y
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
6
Γενική Δενδροκομία
MΕY
Υ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
13
610
21
12
250
9
25
860
30

Εξαμηνο στ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αρδεύσεις-Στραγγίσεις
ΜΕΥ
Υ
3
100
3,5
2
40
1,5
5
140
5
2
Ειδική Εντομολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
3
Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
4
Ειδική Φυτοπαθολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
Ζιζανιολογία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
6
Λαχανοκομία
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
 
Σύνολο
 
 
13
625
21
12
265
9
25
890
30

Εξαμηνο ζ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργικά Φάρμακα
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Βελτίωση Φυτών -Σποροπαραγωγή
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Βιομηχανικά-Ενεργειακά & Αρωματικά Φυτά
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
4α. Ελαιοκομία-Εσπεριδοειδή
ΜΕΥ
ΕΥ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4β. Γεωργοοικονομικές Μελέτες
5
5α. Ανθοκομία – Αρχιτεκτονική Τοπίου
ΜΕΥ
ΕΥ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5β. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία &
Μεταχείριση Αγροτικών Προϊόντων
 
Σύνολο
 
 
15
600
20
10
300
10
20
900
30

Κατευθυνση αγροτικης οικονομιας

Εξαμηνο ε’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς
ΜE
Y
4
150
5
0
0
0
4
150
5
2
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
ΜE
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
3
Γεωργική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
4
Κοστολόγηση Γεωργικών προϊόντων
ΜE
Υ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
Οικονομική της Αγροτικής Ανάπτυξης
ΜE
Y
4
150
5
0
0
0
4
150
5
6
Οικονομικά Μαθηματικά
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 
Σύνολο
 
 
20
785
27
4
85
3
24
870
30

Εξαμηνο στ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργική Οικoνομική
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
2
Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία
ΜΕΥ
Y
4
140
5
0
0
0
4
140
5
3
Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων στη γεωργία
     ΜΕ
Y
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
4
4α. Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
4β. Ειδική Φυτοπαθολογία
ΜΕΥ
ΕY
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
5
5α.Διάχυση καινοτομιών στη Γεωργία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
5β. Ειδική Εντομολογία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
6
6α Διαχείριση Ποιότητας στη γεωργία.
ΜΕΥ
ΕΥ
4
140
5
0
0
0
4
140
5
6β. Ζιζανιολογία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
105
3,5
2
45
1,5
4
150
5
 
 Σύνολο (για επιλογές 4α, 5α, 6α
 
 
19
725
25,5
6
125
4,5
25
850
30
 
Σύνολο (για επιλογές 4 β, 5β, 6β)
 
 
17
700
24
8
180
6
25
880
30

Εξαμηνο ζ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Γεωργοοικονομικές Μελέτες
ΜE
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Μεθοδολογία Έρευνας
ΜΕΥ
Y
2
120
4
2
60
2
4
180
6
3
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΜE
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
Γεωργικά Φάρμακα
MEY
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5
Γεωργική Εκτιμητική
MEY
Y
3
120
4
2
60
2
5
180
6
 
Σύνολο
 
 
14
600
20
10
300
10
24
900
30

Κατευθυνση ζωικης παραγωγης

Εξαμηνο ε’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
ΜΕΥ
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
2
105
3,5
3
45
1,5
5
150
5
2
Βιολογική Κτηνοτροφία
ΜΕΥ
Υ
3
130
5
0
0
0
3
130
5
3
Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία
ΜΕΥ
Υ
3
130
5
0
0
0
3
130
5
4
Πειραματικός Σχεδιασμός στη Ζωική Παραγωγή
ΜΕΥ
Υ
3
100
3,5
2
40
1,5
5
140
5
5
Τεχνολογία Κρέατος
ΜΕΥ
Υ
3
105
3,5
2
45
1,5
5
150
5
6
Μάθημα Επιλογής*
 
 
1) Γαλακτοκομία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
2) Ιχθυοτροφία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
 
Σύνολο
 
 
16
 
24
9
 
6
25
840
30
*Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων της ΖΠ 3ου εξαμήνου:

Εξαμηνο στ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Αιγοπροβατοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Βοοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Παρασιτολογία Αγροτικών Ζώων
ΜΕΥ
Υ
3
75
2,5
2
45
1,5
5
120
4
4
Μάθημα Επιλογής**
 
 
1) Μελισσοκομία
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
2) Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
5
Μάθημα Επιλογής***
 
ΜΕΥ
ΕΥ
2
100
3,5
2
40
1,5
4
140
5
1) Διαχείριση και Βελτίωση Βοσκοτόπων
2) Παθολογία Αγροτικών Ζώων
6
Μάθημα Επιλογής****
ΜΕΥ
ΕΥ
2
120
4
0
0
0
2
120
4
 
Σύνολο
6
15
635
21,5
10
245
8,5
25
880
30
** Επιλογή από κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων της ΖΠ 4ου εξαμήνου
*** Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων ΖΠ 4ου εξαμήνου
**** Επιλογή από κατάλογο επιλεγομένων μαθημάτων
 
(Εξάμ. ΣΤ ΄)
1Βιοτεχνολογία Ζώων – Βιοηθική
 
2) Εκτροφή Ιπποειδών και Ζώων Συντροφιάς
 
3) Εκτροφή Κουνελιών και Γουνοφόρων Ζώων
 
4) Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης
 
5) Παρασιτικά Νοσήματα Ζώων
 
6) Σύνταξη Ζωοτεχνικών – Περιβαλλοντικών Μελετών

Εξαμηνο στ’

Μάθημα
Θεωρία
Εργαστήριο
Σύνολο
Κωδ. Μαθ.
Τίτλος Μαθήματος
 
Υ/ΕΥ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
Ω/Ε
ΦΕ
ΠΜ
1
Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
2
Πτηνοτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
3
Χοιροτροφία
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
4
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
ΜΕ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
5
Λοιμώδη Νοσήματα και Υγιεινή Ζώων
ΜΕΥ
Υ
3
120
4
2
60
2
5
180
6
 
Σύνολο
 
5
15
600
20
10
300
10
25
900
30

Συμβολισμοί:

Υ = Υποχρεωτικό
ΕΥ = Επιλογής Υποχρεωτικό
ΜΓΥ= Μάθημα Γενικής Υποδομής (Γενικού Υπόβαθρου)
ΜΕΥ= Μάθημα Ειδικής Υποδομής (Ειδικού Υπόβαθρου)
ΜΕΚ= Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
ΜΕ= Μάθημα Ειδικότητας (Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων)
Ω/Ε = Ώρες Εβδομαδιαίως
ΦΕ = Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
ΠΜ = Πιστωτικές Μονάδες Εξαμήνου
ΑΟ = Αγροτική Οικονομία
ΖΠ = Ζωική Παραγωγή
ΦΠ = Φυτική Παραγωγή

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ωθεί τον τελειόφοιτο να εμβαθύνει σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε ένα αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με τα μαθήματα του Τμήματος και πραγματοποιείται με τρόπο που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αποστολή του Τμήματος και τις επιδιώξεις του φοιτητή.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και την έγκρισή της από τον επιβλέποντα καθηγητή, ορίζεται η εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι τριμελής, καθώς και η ημερομηνία που θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ενώπιον της Επιτροπής και του κοινού.

Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την επάρκεια, την πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος και την συνολική κατάρτιση του εξεταζόμενου και τέλος αποφασίζουν  για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία.

Περίγραμμα Μαθημάτων

Εξαμηνο α’

Αρχες Οικονομικης

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο και την μέθοδο των οικονομικών, το οικονομικό πρόβλημα (Οικονομικές Ανάγκες – Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα της επιλογής), την αλληλεξάρτηση και τα οφέλη του εμπορίου, την προσφορά, την ζήτηση και την ισορροπία στις αγορές των αγαθών και υπηρεσιών, την ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς και τις εφαρμογές τους, την προσφορά, ζήτηση και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη θεωρία της συμπεριφορά του καταναλωτή, το κόστος φορολογίας, την οικονομική της ευημερίας και τις εξωτερικότητες,  τη θεωρία της παραγωγής και του κόστους παραγωγής, τη θεωρία της επιχείρησης, τη διαμόρφωση των τιμών στις αγορές του τέλειου ανταγωνισμού, του μονοπωλίου, του ολιγοπωλίου και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού.

Γεωργική Χημεία

Γνώσεις χημείας με μεγάλη συχνότητα εφαρμογής στην γεωργική τεχνολογία: Γνωρίσματα, καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης. Χημικά στοιχεία. Περιοδικός πίνακας. Άτομα – Μόρια – Ιόντα. Χημικές ενώσεις. Χημικοί δεσμοί. Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων. Χημικές αντιδράσεις. Χημική ισορροπία. Διαλύματα (διαλυτότητα, εκφράσεις περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, αραίωση – συμπύκνωση – ανάμιξη διαλυμάτων,  ώσμωση, ηλεκτρολύτες, οξέα – βάσεις – άλατα, ιονισμός νερού, pH,  εξουδετέρωση, ρυθμιστικά διαλύματα). Κολλοειδή συστήματα διασποράς. Οξειδοαναγωγή. Οργανική χημεία (υδρογονάνθρακες, κυκλικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, καρβονυλικές ενώσεις, καρβοξυλικά οξέα, εστέρες, αζωτούχες ενώσεις, βιταμίνες, ορμόνες). Βιοχημεία (ένζυμα, υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα και πρωτεΐνες, νουκλεοτίδια – νουκλεϊνικά οξέα και λειτουργίες τους).

Πληροφορική

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, πρώτη προσέγγιση των συστημάτων Η/Υ, τα μέρη του Η/Υ, Εφαρμογές Η/Υ, Εισαγωγή στα Windows και Office, παρουσίαση και χρήση διαμορφωτή κειμένου, παρουσίαση και χρήση παρουσιάσεων, παρουσίαση και χρήση Internet.  Λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων.  Βασικά στοιχεία και περιγραφή Φύλλων εργασίας,  Δημιουργία Φύλλων Εργασίας. Καταχώρηση, αποθήκευση, άνοιγμα και κλείσιμο, επεξεργασία Φύλλων Εργασίας, χρήση τύπων και συναρτήσεων, διαμόρφωση Φύλλων Εργασίας, αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, Γραμματοσειρές, στοίχιση, μορφοποίηση, περιγράμματα, εκτυπώσεις, διαμόρφωση σελίδων και εκτύπωση, γραφικές παραστάσεις, αποτύπωση και αξιολόγηση δεδομένων και αποτελεσμάτων με γραφήματα, συνεργασία Βιβλίων Εργασίας, σύνδεση και συνεργασία μεταξύ Φύλλων Εργασίας αλλά και μεταξύ Βιβλίων Εργασίας, συνεργασία προγραμμάτων Υπολογιστικών Φύλλων με άλλα πακέτα, συνεργασία με κειμενογράφο, Internet, Βάσεις Δεδομένων, στατιστικά πακέτα και πολυμέσα. Θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής όπως Hardware (κεντρική μονάδα επεξεργασίας,

Γενικη Γεωργια

Η γεωργία και η εξέλιξη της.  Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη. Χρήσεις των φυτών. Περιγραφή φυτού (φυτικό κύτταρο, ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, καρπός). Βιοσύνθεση ουσιών στο φυτό. Xημική σύσταση των φυτών. Στάδια αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη του φυτού (εδαφικοί παράγοντες, οργανική ουσία, βιοτικοί παράγοντες, σχέση νερού εδάφους –φυτού, ο αέρας του εδάφους, η θερμοκρασία του εδάφους, απώλειες του εδάφους. Βιοτικοί παράγοντες και φυτό. Συμβιωτικά φαινόμενα. Μελέτη συνεπειών συνύπαρξης φυτών (Ανταγωνισμός – Αλληλοπάθεια). Κλιματικοί παράγοντες (ατμόσφαιρα, υετός, ανεμοι, ηλιακή ακτινοβολία, φως, θερμοκρασία, παγετός. Το κλίμα της Ελλάδας. Κλίμα και καλλιέργειες. Σχεδιασμός της γεωργικής παραγωγής. Μορφές Γεωργίας. Μορφές καλλιέργειας. Επιλογή καλλιέργειας. Πολλαπλασιαστικό υλικό. Εγκατάσταση καλλιέργειας. (Προετοιμασία χωραφιού για εγκατάσταση της καλλιέργειας, χειρισμός φυτικών υπολειμμάτων, κατεργασία του εδάφους, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους).  Σπορά (διάταξη των φυτών στο χωράφι, ποσότητα σπόρου στο στρέμμα, αποστάσεις σποράς). Καλλιεργητικές περιποιήσεις μετά το φύτρωμα (Διόρθωση πληθυσμού, προστασία της καλλιέργειας, κατάκλυση καλλιεργειών, άρδευση). Συγκομιδή (εποχή συγκομιδής, τρόποι συγκομιδής). Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί (Ξήρανση, Αποθήκευση αγροτικών προϊόντων). Προοπτικές.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). Πραγματικές συναρτήσεις μιας και πολλών πραγματικών μεταβλητών. Διαφορικός λογισμός (παράγωγοι, μερικές παράγωγοι, μελέτη συναρτήσεων). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτηση).

Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το χώρο των Γεωπονικών Επιστημών (ανάλυση εισροών-εκροών, συναρτήσεις γεωργικής παραγωγής και οριακή ανάλυση αυτών, γεωργοοικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων).

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Προέλευση, εξέλιξη και ταξινόμηση των κατοικίδιων ζώων. Εξημέρωση και εκτροφή των κατοικίδιων ζώων. Σημασία της zζωικής παραγωγής. Ζωική παραγωγή στον κόσμο, στην E.E (25) και στην Ελλάδα. Συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων. Ενδοκρινικό σύστημα. Αύξηση και ανάπτυξη στα αγροτικά ζώα. Ευζωία Αγροτικών Ζώων. Στοιχειά γενετικής και γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων. Αναπαραγωγή αγροτικών ζώων. Πέψη στα αγροτικά ζώα. Βουτροφία-Αιγοπροβατοτροφια-Χοιροτροφία-Πτηνοτροφία-Κονικλοτροφία.

Εξαμηνο β’

Αγροτική Κοινωνιολογία

Ορισμός του αγροτικού χώρου, αγροτική κοινωνία και αγροτική κοινότητα, κινητικότητα αγροτικού πληθυσμού (αστικοποίηση, αποαστικοποίηση, ξένοι μετανάστες), κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, παγκοσμιοποίηση και αγροτική κοινωνία, διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου. Εξέλιξη της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, κοινωνικο-οικονομικές μορφές οργάνωσης των αγροτικών κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής γεωργίας και οι συνέπειες στην αγροτική κοινωνία, εκσυγχρονισμός της γεωργίας και αγροτική κοινωνία, μεταναστευτικά ρεύματα, δημογραφικές εξελίξεις της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, μετασχηματισμοί της αγροτικής κοινωνίας και πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου, μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας.

Γενετική

Αρχές Μενδελιανής Γενετικής (Ειδικές περιπτώσεις Μενδελιανής Γενετικής, Συγκυριαρχία, ημικυριαρχία, πολλαπλά αλληλόμορφα, θανατηφόροι παράγοντες, μεταλλάξεις). Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική (Κύτταρο, φύση και λειτουργίες του γενετικού υλικού). Το γενετικό υλικό και η αναπαραγωγή του (Μίτωση, Μείωση, DNA, RNA). Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα και σύνδεση γονιδίων (συνδεμένα γονίδια). Χρωματοσωματικές ανωμαλίες και αναδιατάξεις (Ελλείψεις, Διπλοποιήσεις, Μετατοπίσεις, Αναστροφές). Εισαγωγή στη Μοριακή Γενετική (Απομόνωση DNA, Ενδονουκλεάσες, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR), Μοριακοί Γενετικοί Δείκτες). Αρχές Χαρτογράφησης Γονιδιομάτων (Γενωμάτων), (Δημιουργία και κατασκευή Γενετικών Χαρτών, Χρησιμότητα Γενετικών Χαρτών). Γενότυπος, φαινότυπος. Αλληλεπιδράσεις Γενότυπου – Γενότυπου και Γενότυπου – Περιβάλλοντος. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα (Μιτοχονδριακό και χλωροπλαστικό DNA). Γενετική πληθυσμών και Εξέλιξη. Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική, επίδραση παραγόντων περιβάλλοντος. Αρχές της γενετικής και κληρονομικότητας στη ζωική και φυτική παραγωγή.

Γεωργικά Μηχανήματα

α) Γεωργικός ελκυστήρας: Κατηγορίες Γεωργικών Ελκυστήρων. Τα μέρη του Γεωργικού Ελκυστήρα και η λειτουργία τους (Βασικές γνώσεις των μερών και των συστημάτων από τα οποία αποτελείται ο γεωργικός ελκυστήρας ο τρόπος λειτουργίας και η συντήρηση του). ΜΕΚ (Η Μηχανή Εσωτερικής Καύσης και η λειτουργία της). ΣΜΚ (Το Σύστημα Μετάδοσης της Κίνησης και η λειτουργία του). ΣΟ&Π και Κινητήριοι μηχανισμοί (Τα Συστήματα Οδήγησης και Πέδησης και η λειτουργία τους). Κόστος χρήσης του Γεωργικού Ελκυστήρα.

β) Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους: Μηχανήματα πρωτογενούς κατεργασίας του εδάφους (άροτρα –ινάροτρα – φρέζες – υπεδαφοκαλλιεργητές). Μηχανήματα προετοιμασίας της σποροκλίνης (δισκοσβάρνες– καλλιεργητές – σβάρνες).

γ) Μηχανήματα εγκατάστασης φυτειών (σπαρτικές μικρών σπόρων και σπαρτικές γραμμικών καλλιεργειών).

Αγροτική Οικονομία

Δομή και χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα και διασυνδέσεις με την αγορά. Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Αρχές οργάνωσης της γεωργική παραγωγής. Έννοια, υπολογισμός και διάκριση κόστους παραγωγής. Έννοιες και τρόποι υπολογισμού των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων και εισοδημάτων. Έννοια και  σημασία της παραγωγικότητας και του προγραμματισμού στη γεωργική παραγωγή. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Οι λειτουργίες και δραστηριότητες του marketing γεωργικών προϊόντων. Το εμπόριο γεωργικών εισροών.

Εδαφολογία

Εισαγωγή (ορισμοί, γενική περιγραφή των συστατικών του εδάφους, λειτουργίες των εδαφών στο οικοσύστημα). Γένεση του εδάφους (ορυκτά, πετρώματα, φυσική και χημική αποσάθρωση, μητρικό υλικό, παράγοντες εδαφογένεσης, το εδαφικό προφίλ, γενετικοί ορίζοντες). Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εδάφους (κοκκομετρική σύσταση, ειδική επιφάνεια, δομή, συνεκτικότητα, φαινομενική πυκνότητα, πυκνότητα των στερεών τεμαχιδίων, πορώδες, θερμοκρασία, χρώμα, αερισμός). Τα ορυκτά της αργίλου (τύποι ορυκτών της αργίλου, δομή και ιδιότητές τους, οξείδια και υδροξείδια σιδήρου και αργιλίου). Οι χημικές ιδιότητες των εδαφών (ιονική ανταλλαγή, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, θρόμβωση και διασπορά της αργίλου, pH, όξινα και αλκαλικά εδάφη, η σημασία του pH των καλλιεργούμενων εδαφών, βαθμός κορεσμού με βάσεις). Η οργανική ουσία του εδάφους. Οι οργανισμοί του εδάφους (εδαφική χλωρίδα και πανίδα,  μικροοργανισμοί, δράσεις που προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς: συμβιωτική δέσμευση αζώτου, νιτροποίηση κλπ). Το εδαφικό νερό. Υποβάθμιση – Διαχείριση των εδαφών (οξίνιση, αλάτωση, νατρίωση, αλατούχα – νατριωμένα εδάφη, ρύπανση, υποβάθμιση δομικών ιδιοτήτων, επιφανειακή κρούστα, συμπίεση του εδάφους, διάβρωση, ερημοποίηση, αγρονομικές πρακτικές για την αντιμετώπισή τους). Στοιχεία ταξινόμησης των εδαφών.

Μικροβιολογία

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία –Σχέση των μικροβίων με την Αγροτική Παραγωγή –Ταξινόμηση. Ευκαριωτικό και Προκαριωτικό κύτταρο. Βακτήρια –Μύκητες- Πρωτόζωα –Ιοί. Δομή και λειτουργία του βακτηριακού κυττάρου. Βακτηριακή ανάπτυξη και διατροφή. Γενετική των βακτηρίων –Ανάπτυξη αντοχής. Παρατήρηση των βακτηρίων(χρώση –καλλιέργεια βακτηρίων και μελέτη). Μυκητολογία: Είδη μυκήτων –δομή και λειτουργία των μυκητιακών κυττάρων-Παρατήρηση μυκήτων-Καλλιέργεια μυκήτων. Ιολογία: DNA-RNA ιοί-Δομή σωματιδίων ιών-Καλλιέργεια ιών. Πρωτόζωα: Δομή-Βιολογικοί κύκλοι-Είδη πρωτοζώων, Απολύμανση-Αντισηψία. Αρχές ανοσολογίας(αντιγόνα- αντισώματα-ανοσολογική αντίδραση). Αρχές Βιοτεχνολογίας. Ζωονόσοι.

δ) Μηχανήματα καλλιεργητικής φροντίδας (σκαλιστήρια – λιπασματοδιανομείς – ψεκαστικά – αυτοκινούμενοι αρδευτές – χορτοκοπτικά – στελεχοκόπτες – χορτοσυλλέκτες – κλαδευτήρια).

ε) Μηχανήματα συγκομιδής. (Θεριζοαλωνιστική μηχανή. Τα μέρη η λειτουργία και η χρήση της.)

στ) Κτηνοτροφικά μηχανήματα: Μηχανήματα άμελξης ζώων. Ενσειροκοπτικά μηχανήματα και ενσειροδιανομείς. Κοπροδιανομείς και Βυτία μεταφοράς υγρών ζωικών αποβλήτων. Χορτοδετικές μηχανές