ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟ, ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΑΓΓΛΙΚΑ -ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”