ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

20 May ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της απόφασης του υπεύθυνου καθηγητή του εργαστηρίου Ζιζανιολογίας, κ. Δήμα, ο οποίος μετά από δεύτερη σκέψη αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει κανένα εργαστήριο διά ζώσης, το πρόγραμμα των μαθημάτων θα παραμείνει ως είχε και δεν θα αλλάξει.