ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

19 May ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Απο τη Δευτέρα 25/5/2020 θα ξεκινήσει η πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων διά ζώσης. Τα μόνα εργαστηριακά μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν είναι στο μάθημα της Ζιζανιολογίας της Φυτικής Παραγωγής και στο μάθημα της Εφαρμογής Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Ζωικής Παραγωγής. Όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια θα εξακολουθήσουν να διδάσκονται εξ΄ αποστάσεως.

Την Τετάρτη 27Μαΐου2020 και ώρα 8.00-10.00 π.μ. ξεκινάει κανονικά δια ζώσης η διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης» Το μάθημα θα πραγματοποιείται στο εργαστήριο της Αναπαραγωγής στο Αγρόκτημα.

Για το μάθημα της Ζιζανιολογίας θα αλλάξει το πρόγραμμα του Στ΄ εξαμήνου όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Θεωριών και Εργαστηρίων Εαρινού 2019-2020