ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝ

19 May ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝ

Παρακαλούμε διαβάστε ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ την παρακάτω ανακοίνωση, καθώς υπάρχουν τροποποιήσεις σχετικά με την προηγούμενη ανακοίνωση.

 

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

1.       ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σύμφωνα με την από 15-5-2020 ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, για τους/τις φοιτητές/τριες που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο και διέκοψαν τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοινώνεται ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν νέες συμβάσεις (με το υπόλοιπο της πρακτικής άσκησης) όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Θα συνεχίσουν με τις ίδιες συμβάσεις (δηλαδή αυτές που είχαν παραλάβει στην αρχή της Πρακτικής τους Άσκησης, με ημερομηνίες 15/10/2019 έως 15/4/2020). Κατά συνέπεια, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ξανα-αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση οποιαδήποτε ημέρα του Μαΐου, σε συνεννόηση με τον εργοδότη τους, όχι πάντως αργότερα από την 1η Ιουνίου 2020 και θα συμπληρώσουν όσες ημέρες τους υπολείπονται.   

Δεδομένου ότι οι εργοδότες έχουν κάνει αναγγελία της αναστολής της Πρακτικής Άσκησης στο ΕΡΓΑΝΗ, θα δηλώσουν την επανέναρξη της Πρακτικής, με ημερομηνία επανέναρξης την επομένη της αναστολής.  Π.χ. εάν είχαν δηλώσει ως ημερομηνία αναστολής την 12-03-2020, τότε θα αναγγείλουν τη συνέχιση της πρακτικής με ημερομηνία 13-03-2020.

 

2.       ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτητές/τριες του εαρινού εξαμήνου (που θα ξεκινούσαν την πρακτική τους άσκηση την 1/4/2020),εντός των επόμενων ημερών θα παραλάβουν ταχυδρομικώς τις νέες τους συμβάσεις (με ημερομηνίες 1/6/2020 έως 30/11/2020) υπογεγραμμένες, καθώς και το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (για όσους δεν το έχουν παραλάβει).

Θα πρέπει να υπενθυμίσουν στους εργοδότες τους να δηλωθεί η σύμβαση στο ΕΡΓΑΝΗ.

 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Για τους φοιτητές/τριες που κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ, ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις.

 

Για οποιοδήποτε ερώτημα, επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σταυριανή Κουτσού

Στέφανος Στεφάνου

Σταυρούλα Κυρίτση