ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

26 Apr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση :info@agro.ihu.gr  την συνημμένη αίτηση  503_ΠΤΥΧΙΑΚΗ_παρουσίαση_αξιολόγηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον φοιτητή  και  τον αρμόδιο καθηγητή.

Η ημερομηνία υποβολής των πτυχιακών εργασιών θα είναι από : Δευτέρα 10  Μάϊου 2021 μέχρι και Παρασκευή 14 Μάϊου 2021.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 ΜΑΪΟΥ 2021

(Το πρόγραμμα της παρουσίασης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα : 2310013862