ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

23 Mar ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020), παρατείνεται μέχρι και τις 10/4/2020 η ΔΙΑΚΟΠΗ της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών που ήδη την πραγματοποιούν (χειμερινό εξάμηνο), για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να ενημερώσουν τους εργοδότες τους.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Σταυριανή Κουτσού
Στέφανος Στεφάνου
Σταυρούλα Κυρίτση