ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

27 Dec ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παρατείνετε η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 11/1/2019.  Επίσης ως καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή 25/1/2019.