Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των ΑΕΙ έως 10.4.2020.