Ορκωμοσία χειμερινής περιόδου

05 Nov Ορκωμοσία χειμερινής περιόδου

Η ορκωμοσία των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018.Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 19-11-2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για πτυχίο.