ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09 Sep ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-2020 (ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  ΤΩΝ LINK ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.

ΠΑΡΑΤΕΙΘΕΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ LINK ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-2020 (ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ LING ΜΕ ΝΕΑ LING (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)