ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕ 2018-2019 ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ