ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

05 Oct ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Το εργαστήριο Ελαιοκομία-Εσπεριδοειδή δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 05-10-2018.