ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

06 Nov ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όσων φοιτητών η μετεγγραφή έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην εκτύπωση της ηλεκτρονικής τους αίτησης από 7/11/2017 έως 15/11/2017 και ώρες 10.00-13.00 στη γραμματεία του τμήματος για να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.