ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

06 Dec ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όσων φοιτητών η μετεγγραφή έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας μετά από ένσταση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην εκτύπωση της ηλεκτρονικής τους αίτησης από 7/12/2017 έως 15/12/2017 και ώρες 10.00-13.00 στη γραμματεία του τμήματος για να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.