ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

20 Jan ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

“Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγγράφηκαν από μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή  για το ακαδ.έτος 2019/20 και ενδιαφέρονται για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ να προσκομίσουν μέχρι τις 31/1/2020 στο γραφείο Σίτισης (ισόγειο ΣΔΟ) ΑΙΤΗΣΗ με τα παρακάτω απαραίτητα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

                            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

.   1.΄Eντυπη αίτηση (δίνεται από το γραφείο)

  1.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου  και άδεια παραμονής

(για αλλοδαπούς φοιτητές)

  1. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα
  2.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018
  3.     Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από δήμο ή κοινότητα, απόδειξη

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, κλπ)

  1. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή  που σπουδάζει (μέχρι το 12ο εξάμηνο

φοίτησης)

  1. Πολύτεκνοι:  Πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε.
  2. ΄Ανεργος γονέας: Bεβαίωση επιδότησης από ΟΑΕΔ
  3.    Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ : Πιστοποιητικό από Υγειονομική

Επιτροπή

  1. Ορφανοί:  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

 

Η Προϊσταμένη της Φοιτητικής Μέριμνας