ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ