ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

17 Feb ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

Το μάθημα Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης θα πραγματοποιηθεί κανονικά και όσοι φοιτητές θέλουν να το παρακολουθήσουν θα μπορούν να το δηλώσουν.

 

Ο Διδάσκων Καθηγητής

 

Δρ Αριστοτέλης.Γ.Λυμπερόπουλος

Καθηγητής