ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

04 Dec ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ έτους 2018-2019

Η επαναληπτική εξέταση του πρώτου μέρους του εργαστηρίου δηλαδή της Ανατομίας θα γίνει την Τρίτη 15-01-2019 για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο Τρίτη και την Τετάρτη 16-01-2019 για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο Τετάρτη .Η ώρα εξέτασης είναι η ίδια με την ώρα που είχε το εργαστήριο ο κάθε φοιτητής.Οι εξετάσεις θα γίνουν στο εργαστήριο της Ανατομίας.

 

Η καθηγήτρια

Αν Φούντα