ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

04 Dec ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εργαστήριο Ανατομίας -Φυσιολογίας Αγροτικών ζώων Εξετάσεις του πρώτου μέρους του εργαστηρίου της Ανατομίας

Η ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές που παρακολούθησαν και χρωστούν το εργαστήριο από παλαιότερα έτη

Οι εξετάσεις της Ανατομίας θα γίνουν την Τετάρτη 19-12-2018 και ώρα 11.00 π.μ στο εργαστήριο της Ανατομίας.Η επαναληπτική εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 09-01-2019 και ώρα 11.00 π.μ στο Εργαστήριο της Ανατομίας.

 

Η καθηγήτρια

 

Αν Φούντα