ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ