“ΕΠΕΙΓΟΝ” ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

09 Jan “ΕΠΕΙΓΟΝ” ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Γενικής Εντομολογίας της κ. Παπαδοπούλου δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/1/2018. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία πραγματοποίησης τους.