ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

11 Jan ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Κτηνοτροφικά Φυτά» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18/01/18 και ώρα 1:00μμ. στο Αγρόκτημα.