ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ

17 Jan ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος της Γεωργικής Εκτιμητικής της κ. Αλεξάνδρας Παυλούδη, θα γίνει μαζί με την εξέταση του θεωρητικού μαθήματος την Τρίτη 21/01/2020 στις 11:00-13:00.