ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

20 Jan ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

όσοι παρακολούθησαν το μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ (3ο εξάμηνο) γαι να δώσουν εξετάσεις θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα του MOODLE EXAMS ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στην ηλεκτρονική εξέταση.