ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

08 Apr ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Στις 21/4/2021 θα γίνει εξέταση προόδου στο μάθημα της Μικροβιολογίας.

Η εξέταση θα γίνει στην αίθουσα του μαθήματος στις 10.15 πμ

Η εξέταση αφορά  τους ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.Ηύλη έχει αναρτηθεί στο Moodle

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ