ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΖΩΩΝ

17 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΕΩΣ ΖΩΩΝ

Οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής που έχουν δηλώσει το μάθημα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ να επικοινωνήσουν με την κα Σταυρούλα Κυρίτση για την εξέταση του μαθήματος.

Η Υπεύθυνη μαθήματος
Σταυρούλα Κυρίτση
Email: stakir@ap.teithe.gr
Τηλ: 2310013857
Οι επαναληπτικές εξετάσεις του εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως Ζώων (ΜΕ ΤΗΝ κα. ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες 19-20 στο κτήριο της Ζωικής Παραγωγής, την ΤΡΙΤΗ 21-01-2020 και ώρα 13.00-15.00.
Η διδάσκουσα
Σταυρούλα Κυρίτση
Λέκτορας