ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

17 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ  

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 23-09-2020 

ΚΑΙ ΩΡΑ :    12.00 – 13.00

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ : https://zoom.us/j/94629839177

 

ΚΥΡΙΤΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ