ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ- Θ ή ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ -Θ

19 Feb ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ- Θ ή ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ -Θ

Την ημέρα Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 15. οο οι φοιτητές της παλιάς ΦΥΤΙΚΗΣ θα εξεταστούν στο  μάθημα Χειμερινά σιτηρά και Ψυχανθή- Θ ή Ανοιξιάτικα σιτηρά και ψυχανθή -Θ

στη διαδικτυακή  αίθουσα  https://zoom.us/j/91937817442

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ