ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΑΔΑΕ

17 May ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 9 ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΑΔΑΕ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που είναι 9ο εξάμηνο και πάνω καθώς και στους φοιτητές της ΑΑ&ΔΑΕ πως θα πραγματοποιηθεί 
η εξέταση του εργαστηρίου στα μαθήματα της Πληροφορικής σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Πληροφορική (Τεχνολόγων Γεωπόνων) 6/6/2018, 12.30
Πληροφορική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (ΑΑ&ΔΑΕ), 6/6/2018, 14.00